skip to Main Content

Gemeente Veere Koploper in cliëntondersteuning

De Gemeente Veere is door de projectgroep VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein geselecteerd als één van de nieuwe Koplopers Cliëntondersteuning voor 2020 en 2021. Welzijn Veere en de gemeente Veere gaan de komende twee jaar samen met VWS en Movisie aan de slag gaan om cliëntondersteuning in de gemeente Veere te versterken. Daarnaast gaan we een ambassadeursfunctie in de regio Walcheren vervullen om cliëntondersteuning ook bij andere gemeenten te agenderen.

Binnen de gemeente Veere kunnen inwoners gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan zowel een professioneel opgeleide medewerker of een gecertificeerde vrijwilliger zijn. De cliëntondersteuner wijst de weg naar de juiste organisatie, waar een vraag voor ondersteuning thuishoort. Zij adviseren ook over diverse onderwerpen. Daarnaast bieden zij hulp bij het voorbereiden van een gesprek voor het aanvragen van Wmo-ondersteuning. Zij kunnen tijdens het gesprek ondersteunen, maar ook daarna helpen zij verder.

De Gemeente Veere heeft de ambitie om door middel van koploper te zijn de onafhankelijke vrijwillige cliëntondersteuning (Vrijwillig Burgeradviseurs) door te ontwikkelen. Dit betekent niet dat voor de gemeente Veere de andere twee vormen (informele cliëntondersteuning en professionele cliëntondersteuning) van onafhankelijke cliëntondersteuning geen aandacht behoeven. De visie van de gemeente Veere is in een notitie “Beleid en proces-en taakafspraken onafhankelijke clientondersteuning op Walcheren” per 1-6-2017 door de WMO-raad een positief advies uitgebracht en per 5-10-2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De aanvraag om als koploper te fungeren is ingediend namens de gemeente Veere en Welzijn Veere en heeft als doel; onafhankelijke vrijwillige cliëntondersteuning doorontwikkelen. De gemeente Veere zal een regierol innemen en Welzijn Veere de uitvoerende rol.

Deel dit bericht op:

Op de agenda

Vacatures

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Of, wil je graag iets voor iemand betekenen? Er zijn in de gemeente Veere genoeg mensen en organisaties die jouw hulp kunnen gebruiken? Bekijk de vacatures en ontdek hoe je het verschil kunt maken!

Bekijk alle vacatures
Back To Top