Ga naar hoofdinhoud

Vrijwillig Burgeradviseur

De Vrijwillig Burgeradviseur kan op verzoek geconsulteerd worden over welzijn, inkomen, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De Vrijwillig Burgeradviseur adviseert vrijblijvend, verwijst door en versterkt de eigen stuurkracht van de burger. Het takenpakket van de Vrijwillig Burgeradviseur beslaat het hele scala van sociale regelgeving en regionale en lokale (zorg)voorzieningen en diensten. De concrete taak is echter afhankelijk van de vraag van de hulpvrager. Centraal hierbij staat het goed kunnen luisteren. Samen met de burger verheldert de Vrijwillig Burgeradviseur de vraag. De Vrijwillig Burgeradviseur kan meedenken, mogelijkheden aandragen en zo nodig de weg wijzen.

Wat wij vragen

Voor deze functie verwachten wij van de vrijwilliger:

Sociale vaardigheden:

 • Voldoende gespreksvaardigheden bezitten (luisteren, samenvatten en doorvragen);
 • Respectvol om kunnen gaan met mensen, meningen en opvattingen;
 • Discreet om kunnen gaan met informatie;
 • Kennis hebben van computers en de mogelijkheden op het internet evenals de vaardigheden nodig voor digitale briefwisseling en digitale registratie;
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Kennis van regelingen en voorzieningen op het terrein van inkomen, recht, zorg, wonen en participatie en/of weten waar men deze informatie kan vinden:

 • Kennis van de sociale kaart van de eigen Gemeente Veere/Walcheren (de sociale kaart van de burgeradviseur geeft een overzicht van de instellingen en organisaties in zijn werkgebied waarvan burgers gebruik kunnen maken, op het gebied van wonen, welzijn, financiën en zorg);
 • Kennis hebben van de mogelijkheden die er plaatselijk/regionaal zijn voor ondersteuning, advies en informatievoorziening.
 • Minimumleeftijd 25 jaar
 • Beschikbaar per direct

Wij bieden

Als vrijwilliger van stichting Welzijn Veere kunt u rekenen op:

 • Professionele begeleiding en ondersteuning;
 • Onkostenvergoeding;
 • Goede bereikbaarheid;
 • Een vijfdaagse cursus (na het volledig doorlopen van de cursus een certificaat).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Demian Duyvelaar – d.duyvelaar@welzijnveere.nl

0118 583687

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Of, wil je graag iets voor iemand betekenen? Er zijn in de gemeente Veere genoeg mensen en organisaties die jouw hulp kunnen gebruiken? Bekijk de vacatures en ontdek hoe je het verschil kunt maken!

Bekijk alle vacatures
Back To Top