skip to Main Content

Welzijn Veere zoekt 2 bestuursleden

Welzijn Veere zoekt 2 bestuursleden

Welke betrokken, enthousiaste bestuurder wil zich inzetten  voor het welzijn van de Veerse inwoners?
Welzijn Veere werkt verbindend en brengt mensen bij elkaar. Want we kunnen allemaal iets voor elkaar betekenen! We werken professioneel samen met vrijwilligers en leveren gedreven ondersteuning om bij te dragen aan het welzijn van alle burgers. Dat doen we hartelijk en warm. We zijn altijd dichtbij: present en toegankelijk in alle kernen van de Veerse samenleving. Via burenhulp organiseren we dat inwoners elkaar vrijwillig helpen bij praktische zaken. Voor advies kunnen getrainde vrijwillig burgeradviseurs op huisbezoek komen. Waar meer hulp nodig is kan een beroep worden gedaan op de welzijnswerkers in de kern. Zij kunnen via Welzijn op Recept ondersteuning bieden, maar weten ook de weg naar andere hulpverleningsorganisaties. Om mensen te laten participeren in de maatschappij faciliteren wij gezamenlijke maaltijden in diverse kernen, welzijnsactiviteiten (van jong tot oud) en digitale ondersteuning. We stimuleren een gezonde leefstijl en actief en in beweging blijven. Wij helpen statushouders te integreren en participeren in de Veerse samenleving. We leren hen ook de Nederlandse kernwaarden in participatieverklaringstrajecten. Begeleiding van jongeren vindt plaats via ons ambulant jongerenwerk en de ondersteuning aan de Jeugdraad Veere. Podium-Z biedt jongeren de mogelijkheid om met elkaar muziek te maken.

Voor vragen over vrijwilligerswerk kunnen zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties bij ons terecht. Via onze vrijwilligersvacaturebank brengen we de Veerse vrijwilligersvacatures onder de aandacht.

Preventieve huisbezoeken, onafhankelijke cliëntondersteuning en dementievriendelijke omgeving zijn projecten die samen met andere hulp- en zorgorganisaties worden uitgevoerd.

Oekraïnse vluchtelingen ondersteunen we bij het integreren en participeren in de Veerse kernen.

Bij Welzijn Veere werken tien medewerkers: 7 welzijnswerkers, 2 administratief medewerkers en 1 directeur. Daarnaast zijn er ongeveer 375 vrijwilligers actief bij Welzijn Veere.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatie-doelstellingen, de strategie, de financiën, en ook voor de naleving van wet- en regelgeving. Het bestuur vergadert ongeveer één keer per 2 maanden. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gedelegeerd aan de directeur.

Wegens het vertrek (op termijn) van twee van de vijf bestuursleden is de stichting op zoek naar 2 bestuursleden. Van hem/haar wordt onder meer verwacht:

• Algemeen bestuurlijke kwaliteiten

• Affiniteit met de doelstelling en het werk van Welzijn Veere

• Kennis van wat er in de Veerse samenleving speelt

• Kennis en ervaring op het gebied van het sociaal domein strekt tot aanbeveling

Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in de gemeente Veere. Bij gelijke geschiktheid gaat, in verband met de samenstelling van het bestuur, de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten.

Meer informatie is te vinden op onze website www.welzijnveere.nl.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, de heer W.J. van Tatenhove, telefoon 0118-596080.

Heeft u interesse in deze bestuursfunctie, dan nodigen wij u graag uit om schriftelijk (of per e-mail: info@welzijnveere.nl) te reageren voor 1 april 2023.

Bestuur Stichting Welzijn Veere, Schoolstraat 4, 4356 BX Oostkapelle

Deel dit bericht op:

Op de agenda

Vacatures

Ontmoet&Eet Zoutelande
ZOUTELANDE
woensdag 22 maart
WO 22
Workshop Podium-Z
DOMBURG
vrijdag 24 maart
VR 24
Workshop Podium-Z
DOMBURG SCHUTTERSHOF
vrijdag 31 maart
VR 31
Workshop DigiD aanvragen, machtigen en gebruiken
GRIJPSKERKE Nimmerdor
dinsdag 04 april
DI 04

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Of, wil je graag iets voor iemand betekenen? Er zijn in de gemeente Veere genoeg mensen en organisaties die jouw hulp kunnen gebruiken? Bekijk de vacatures en ontdek hoe je het verschil kunt maken!

Bekijk alle vacatures
Back To Top